ARCHIWA ELKTRONICZNE

Jeżeli:

  • jest tak, że jakaś część Twojej dokumentacji zawiera informacje, z których korzystasz bardzo często,
  • potrzebujesz natychmiastowego dostępu do informacji, ponieważ wynika to ze specyfiki Twojej pracy
  • jeżeli w toku Twojej działalności generujesz i odbierasz istotne informacje w formie elektronicznej,

to należy rozważyć utworzenie na Twoje potrzeby Archiwum Cyfrowego.

DOKUMENTACJA to również konkretna propozycja zorganizowania i zarządzania Twoim archiwum elektronicznym.