KORZYŚCI

Podstawowa korzyść ze współpracy z DOKUMENTACJĄ, to Gwarancja Efektu. Efektu, który od początku współpracy z Klientem jest Celem Naszego Działania

Podstawowa korzyść ze współpracy z DOKUMENTACJĄ, to Gwarancja Efektu. Efektu, który od początku współpracy z Klientem jest Celem Naszego Działania.

 • Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie swojego archiwum przez DOKUMENTACJĘ – masz gwarancję, że będzie ono prowadzone zgodnie z przepisami, a Ty otrzymasz potrzebny dokument w ciągu maksymalnie 3 godzin,
 • Jeżeli zlecisz nam opracowanie dokumentacji kategorii A – masz gwarancję, że archiwum państwowe przejmie ją do własnych zasobów Bez Zastrzeżeń,
 • Jeżeli będziesz zainteresowany opracowaniem procedur postępowania z dokumentacją w Twojej firmie – nie otrzymasz pliku wydrukowanych stron, tylko Wdrożony System,

Współpraca z DOKUMENTACJĄ, to również:

 • Uporządkowana wiedza,
 • Właściwa struktura i hierarchia dokumentów,
 • Odpowiednia systematyzacja pod kątem przyszłego użytkownika,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy,
 • Współpraca z ekspertami w swojej dziedzinie.

Case Studies

dokumentacja warszawa archiwaElektroniczne earchiwa

Firma Camelot corocznie zamawiała firmę zewnętrzną do zarchiwizowania dokumentacji wytworzonej w toku swojej działalności. Ponieważ stabilność branży, okazała się bardzo zmienna, firma Camelot korzystała z różnych dostawców tej usługi. W czasie, zmieniali się również pracownicy, odpowiedzialni w firmie Camelot za ten obszar działalności. W efekcie tych zjawisk, firma Camelot „dopracowała się” swojego „archiwum”, w którym rządził przypadek! Dotarcie do poszukiwanej informacji okazało się nieprzewidywalne i kończyło się z różnym skutkiem. Firma Camelot straciła kontrolę nad zgromadzoną w „archiwum” wiedzą. Po 7 latach działalności firmy Camelot, zaproszona do współpracy DOKUMENTACJA, podjęła następujące kroki naprawcze:

 1. zinwentaryzowano całość dokumentacji przechowywanej w archiwum,
 2. opracowano jednolite procedury postępowania z dokumentacją, z uwzględnieniem specyfiki kluczowych obszarów działalności firmy Camelot,
 3. przeszkolono wszystkich uczestników (pracowników firmy Camelot) procesu archiwizowania dokumentacji,

DOKUMENTACJA, działając z upoważnienia kierownictwa firmy Camelot, przejęła odpowiedzialność za prowadzenie archiwum firmy i uzyskała uprawnienia kontrolne nad prawidłowością postępowania z dokumentacją i egzekwowania poprawności przygotowywania dokumentów do przekazania do archiwum firmy.

W efekcie, został jasno określony obszar kompetencji i odpowiedzialności!