OFERTA

Archiwizując Twoje dokumenty, musimy w pierwszej kolejności określić Twoje obowiązki ustawowe oraz potrzeby funkcjonalne. Dopiero takie rozpoznanie, pozwoli nam oszacować koszty archiwizacji lub inwentaryzacji Twoich zasobów.

PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI

PROWADZENIE ARCHIWÓW

ARCHIWA ELEKTRONICZNE

PROCEDURY