PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI

Archiwizując Twoje dokumenty, musimy w pierwszej kolejności określić Twoje obowiązki ustawowe oraz potrzeby funkcjonalne. Dopiero takie rozpoznanie, pozwoli nam przyjąć właściwą metodykę postępowania oraz oszacować koszty

Porządkowanie dokumentacji to proces wymagający dużej wiedzy i doświadczenia. W instytucjach publicznych potrzebna jest znajomość obowiązujących systemów kancelaryjnych, zmian organizacyjnych oraz aktualnych wytycznych wartościowania. Szczególnie w kontekście porządkowania materiałów archiwalnych – dokumentacji stanowiącej narodowy zasób archiwalny. DOKUMENTACJA ma bardzo duże doświadczenie w porządkowaniu dokumentacji organów administracji państwowej, samorządowej, podmiotów prowadzących tzw. archiwa zakładowe lub składnice akt. W podmiotach prywatnych, archiwizowanie dokumentacji to często duże wyzwanie. Przy braku wewnętrznych regulacji dotyczących postępowania z dokumentacją, należy bardzo dokładnie przeanalizować otoczenie prawne firmy i jej potrzeby informacyjne. System archiwizacji musi przede wszystkim służyć celom biznesowym. Wiemy jak to zrobić.